Constante hoogwaardige kwaliteit

“Het is heel simpel om een keer een hele beste koe te slachten en te verwerken maar de kwaliteit vasthouden en liefst nog te verbeteren is specialistenwerk” meent Wouters.
Niet alleen op de boerderij is het belangrijk om dagelijks te streven naar hoge kwaliteit maar ook in de stadia erna wordt er van alles aan gedaan om een zo goed mogelijk product te verwerven.
“Het begint al heel vroeg, op het moment dat je de stier bij de koeien in de wei brengt, ben je al bezig met de biefstukken en entrecotes te snijden 5 jaar later. Op zo’n moment realiseer je dat je ècht met een vak bezig bent!”

Zeker als het moment daar is dat koeien verwerkt worden naar vlees wordt de kwaliteit nauwlettend in de gaten gehouden. De koeien moeten allereerst echt goed zijn om te slachten (groene bananen smaken immers ook niet lekker). Na het vakkundig voelen van het dier in de verschillende spieren wordt een slachtmoment bepaald. De gemoedstoestand van de koe is daarbij belangrijk. De koeien zijn ongeveer 10 minuten onderweg naar het slachthuis, eenmaal daar aangekomen en de levende keuring heeft plaatsgevonden wordt er onmiddellijk overgegaan tot slachten. Koeien worden in slachthuizen tamelijk zenuwachtig van de spiegelende witte tegels aan de muur dus het moment tussen binnenkomst van de koe en het slachten wordt daarom zo kort mogelijk gehouden. De reis naar het slachthuis toe is niet lang, hierdoor hoeven de koeien ook niet uit te rusten van de reis.

De koeien worden zo spoedig mogelijk in een volgens de normen van de wet op zeer hygiënische manier verwerkt. Dit is belangrijk omdat het vlees ruim de tijd krijgt om af te hangen/ te besterven. Dit rijpingsproces is een enzymatisch proces. Als er in de vleesverwerking niet hygiënisch gewerkt word ontstaat er een bacteriologisch proces en bederf is een feit.

De koeien die geslacht worden, zijn minstens 4 jaar oud. De wet schrijft voor dat runderen ouder dan 4 jaar verplicht op BSE gecontroleerd moeten worden. Dit zal voor u een veilige gedachte zijn!

Een ander aspect dat de kwaliteit van het RijnRund® zeer ten goede komt, is het feit dat er enkel met vrouwelijke dieren gewerkt wordt. Naarmate stieren ouder worden (volwassen) is het vlees smakeloos omdat de stieren geen vet aanzetten, het vlees komt niet mooi op kleur en de grove structuur wordt als taai ervaren. 
De stierkalveren lopen minstens 6 maanden bij hun eigen moeder voordat ze worden verwerkt tot kalfsvlees. Alleen als kalfsvlees is stierenvlees nog wel te consumeren. Een enkeling van de stieren mag uitgroeien tot fokstier. Maar dat is alleen voor de hele speciale stieren weggelegd!

Fokstier Arie
               
De RijnRund® fokstier 'Arie'